Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/holidaysrus.co.il/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5560

התשובה היא כן. חידוש דרכון נחשב לקל יותר בהליך הוצאת דרכון חדש. עם זאת, במקרה בו הדרכון האחרון חודש לפני יותר מ-15 שנים, התהליך יהיה מורכב יותר ויכלול ראיון אישי.

גם במקרה של חידוש פספורט אמריקאי כמו כאן וגם להוצאת דרכון חדש יש צורך ועמידה בתנאי הסף: היותו של מבקש הדרכון בעל אזרחות אמריקאית או דרכון אמריקאי, או שאחד מהוריו הוא בעל דרכון או אזרחות אמריקאית.

הוצאת דרכון חדש

הליך זה יכול להתקיים על ידי אזרחות מכוח לידה, או על ידי התאזרחות.

א.     אזרחות אמריקאית מכוח לידה

קטגוריה זו נחלקת לשני תחומים. הראשון הוא אזרחות אמריקאית מכוח דין האדמה, שמשמעותו: תינוק שנולד על אדמת ארצות הברית. השני הוא אזרחות אמריקאית מכוח דין הדם, שמשמעותו: היותו של מבקש האזרחות בן להורים או נכד לסבים שהם אזרחי ארצות הברית.

במקרה הראשון מקבל התינוק שנולד אזרחות אוטומטית. במקרה השני, ילדיהם ונכדיהם של אזרחים בארצות הברית המתגוררים בישראל יכולים לפנות לשגרירות ארצות הברית בישראל להנפקת דרכון אמריקאי, לאחר עמידה בתנאים וקריטריונים שונים שנפסקו על פי החוק האמריקאי להגירה.

ב.     התאזרחות

הליך זה אפשרי החל מגיל 18, והוא מותנה בכך שמבקש הדרכון הינו תושב קבע בארה"ב והתגורר בה חמש שנים לפחות. באופן אחר, ניתן לקבל אזרחות לאחר שלוש שנות מגורים בארה"ב במידה ומבקש האזרחות נישא לאזרח ארצות הברית.

הליך זה נחשב למורכב יותר והוא כולל ראיון, מבחן על היסטוריה וממשל אמריקאי וכן בחינה של רמת ידיעת השפה האנגלית של מבקש אזרחות בקריאה ובכתיבה, היעדר עבר פלילי של מבקש האזרחות והשבעה.

התייעצו עם מומחים

ככלל, הוצאת דרכון חדש כרוכה בעמידה בתנאים רבים וכוללת הליך בירוקרטי ארוך ולעתים מייגע מאוד. מומלץ להיעזר בחברה המתמחה בהוצאת דרכון אמריקאי בכתובת הזו, שתסייע בהליך, תקצר את זמן ההוצאה ותוכל לייעץ בשאלות או עניינים שונים שמתעוררים במהלך ההוצאה.

במקרה של חידוש דרכון קיים, חברה מקצועית תוכל לסייע בקיצור משך הזמן הנדרש לחידוש, ובכך תוכל להקל באופן משמעותי על מבקש החידוש.