Warning: A non-numeric value encountered in /home/just4us7/public_html/holidaysrus.co.il/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5560

אושר מהווה הרגשה של שמחה אשר תנבע מהגשמה של רצונות ומהגעה ליעד אשר שואפים אליו. בני אדם מגיעים למקום עבותם, מבצעים את מה שנדרש מהם וחוזרים לביתם. בביתם הם צריכים להיות מאושרים, ליהנות משעות הפנאי שיש להם בקרבת קרובי משפחה וחברים טובים, לטייל וכיוצא בזה.

5 סיבות לגרום לעובדים שלכם להיות מאושרים

  1. טיפוח של האמון – אחת הסיבות שהכי תורמת לאושר בקרב עובדים היא יצירה של תרבות אמון בעסק שלכם, הווה אומר – זה לא מסתכם רק באמון שלהם במנהיגות שלכם, אלא אף באמון בין העובדים לבין עצמם. העצמת האמון תיצור סביבת עבודה שתטפח עובדים מאושרים ופרודוקטיביים.
  2. להעניק לעובדים תחושה של שייכות – עובדים מעוניינים לחוש שהם חלק משמעותי במשהו יותר גדול, עבורם משמעות עשויה להסתכם ברצון להשתתף בהשגת היעדים של הארגון שלכם ולהרגיש תחושה של שייכות.
  3. תגלו כלפי העובדים שלכם יותר גמישות – ארגונים אשר בהם צוין הזינוק הכי גדול ברמת שביעות הרצון של העובדים שלהם היו אלה שבין היתר הבליטו את הצורך של לאזן בין שעות הפנאי לבין שעות העבודה. על פי מחקרים נמצא, כי שמונים אחוז מן העובדים באותם ארגונים העידו על עצמכם כי הם היו מאושרים יותר לו גילו כלפיהם יותר גמישות באפשרויות העבודה שלהם ומבין העובדים שכבר הוענקה להם גמישות בעבודה שלהם, תשעים אחוז מהם טענו כי הדבר הקל עליהם באופן ניכר את הנטל שבין שעות הפנאי לאיזון שבין שעות העבודה.
  4. תעניקו לעובדים שלכם את הצ'אנס לגדול וכן להתפתח – התפתחות מקצועית וכן צמיחה באופן אישי נמנים על הדרישות הכי שכיחות אצל מחפשי עבודה במדינת ארצות הברית ואחת הסיבות המרכזיות לחוסר שביעות רצון בקרב עובדים הינה הרגשה של נתק ושל קיפאון מהיעדים של הארגון אשר בו הם מועסקים.
  5. תעודדו את העובדים שלכם להכרת תודה – כשבעים אחוז מהעובדים בארצות הברית טענו, כי הכרה מצד המעסיקים שלהם הינה בעלת השפעה חיובית ראו כאן על מדד האושר שלהם במקום העבודה
  6. הענקה של אפשרות לעובדים שלכם של הכרת תודה אף תתרום בצורה מרהיבה לרמת שביעות הרצון שלהם בעבודה, לבריאותם ולפריון העבודה שלהם.